اسوه ناییج سئوکار حرفه ای

 

مهندس اسوه ناییج سئوکار حرفه ای و مالک برند mc است که به طور حرفه ای در زمینه تجارت الکترونیک در حال فعالیت می باشد. اسوه ناییج کارشناس ارشد تجارت الکترونیک پروژه های تجارت الکترونیک متعددی را استارت و به پایان رسانیده است. سئو سایت های ایرانی و نیز سئو سایت خارجی در رزومه کاری مهندس اسوه ناییج می باشد.