ربات گوگل

ربات گوگل

ما می خواهیم در این متن به موضوعاتی از جمله: توضیحاتی درباره ربات گوگل و عملکرد آنها و تاثیر آن ها در سئو بپردازیم.

گوگل با طراحی و تولید یک سری ربات هایی که هر کدام برای انجام کار های مختلفی به وجود آمده اند کار خودش و ما را در انجام بهینه سازی سایت راحت تر کرده، ربات هایی که روزانه به بیش از میلیارد ها سایت سر می زنند و عملکرد همه آن ها را بررسی می کنند و بر آن اساس به آن ها امتیاز می دهند و یا از آن ها امتیاز کسر می کنند.
ربات گوگل اصطلاحاً یک خزنده است که با خزیدن همه روزه در همه صفحات وب، وضعیت سایت را مشاهده کرده و بر اساس تشخیص دادن اینکه محتوای سایت برای خودمان است یا از سایت دیگری کپی شده است به ما امتیاز می دهد یا از ما امتیاز کم می کند.

ربات گوگل

همانطور که گفته شد ربات گوگل به همه ی سایت ها سر می زند.

مطمئناً اگر متن شما از جایی کپی شده باشد او متوجه می شود و یا اگر کپی نباشد او متن شما را به اصطلاح indexer می کند که تقریباً به معنی ثبت متن است و اگر هر سایت دیگری آن متن را بارگذاری کند گوگل متوجه شده و از آن سایت امتیاز کم می کند.
ربات گوگل همیشه در حال گشتن در سایت ها است. او هر روز به هر سایتی یک بار سر می زند و عمکرد او را ارزیابی می کند.

پیشنهاد می شود برای بهتر ایندکس شدن مطالب مورده نظرتان هر روز در ساعات خاصی محتوای خود را در سایت بارگذاری کنید.

پس بهتر است برای قرار دادن محتوا در سایت روزانه در ساعت خاصی از روز این کار را انجام دهید.