شاخص های سئو سایت

سئو سایت:حجم کلمه کلیدی چه میزان باشد؟

سئو سایت:حجم کلمه کلیدی چه میزان باشد؟

 

 

شاید این سوال برایتان در زمان تولید محتوا پیش آید که چه میزان از کلمه کلیدی خود در محتوا استفاده نمایید تا از نظر سئو سایت مناسب عمل نموده باشید. چگالی کلمه کلیدی یکی از متریک های مهم در سئو سایت می باشد. در ادامه در این خصوص خواهیم پرداخت.

 

 

چگالی کلمه کلیدی در سئو

 

گفتن اینکه تعداد کلمه کلیدی در هر محتوا و نسبت به تعداد کلمات چقدر باشد عددی تقریبی خواهد بود. به تعداد هر 300 کلمه تعداد 6دفعه در برخی مقالات سئو سایت یاد می شود اما باید این نکته را در نظر داشته باشید که این عددی کلی می باشد و شما می توانید در محتوایی کلمه کلیدی را بیشتر و یا کمتر تکرار نمایید.

کلمه کلیدی در تیترها در سئو

 

سئو سایت

سئو سایت

علاوه بر چگالی کلمه کلیدی این نکته مهم می باشد که شما کلمه کلیدی خود را در تیترها درج نمایید. این تیترها می تواند تیتر داخلی و نیز تیتر اصلی باشد که با درج کلمه کلیدی می توانید ارتباط محتوای خود را با کلمه کلیدی به گوگل و دیگر موتورهای جستجو بیشتر بشناسانید.