اثر برنامه نویسی در سرعت و سئو سایت

سئو سایت:در فوتر چه مواردی را لحاظ نمایید؟

سئو سایت:در فوتر چه مواردی را لحاظ نمایید؟

 

فوتر بخش پایینی سایت می باشد که در تمامی صفحات سایت شما تکرار می گردد و از این رو می تواند در روند سئو سایت شما اثرگذاری بالایی داشته باشد و می توانید با رعایت نمودن اصول سئو سایت در آن روند پیشرفت را برای پروژه سئو سایت خود همراه نمایید.

 

 

 

سئو کلمه کلیدی در فوتر

 

لینک دهی داخلی یکی از متریک هایی است که در سئو سایت مطرح و مورد اجرا قرار می گیرد و از این رو اگر شما کلمه کلیذی خود را به صورت لینک در بخش فوتر قرار دهید در واقع لینک دهی داخلی را به صورت اتوماتیک به واسط کلمه کلیدی خواهید داشت.

 

 

آدرس در فوتر سایت

امسی سئو سوالات

امسی سئو سوالات

آدرس شما از ۀن جهت که گاها برای کاربران موقعیت مورد ملاک و جستجو قرار می گیرد می تواند اثرگذاری در روند سئو سایت شما داشته باشد. زمانی که شما در فوتر خود استان خود برای مثال تهران را درج می کنید آنگاه در کلمه کلیدی خود که در موقعیت مکانی تهران است می توانید جایگاه بهتری را برای خود کسب نمایید. همچنین اینکه با درج آدرس خود در فوتر می توانید اعتبار خود را به مشتریان بیشتر جذب نمایید.

 

 

لینک های مهم در فوتر

 

لینک های مهم که بیشتر توسط کاربران جستجو می شوند را در فوتر قرار دهید تا کاربران به راحتی صفحه مورد نیاز خود را پیدا نمایند و وارد آن شوند. صفحات پرکاربرد توسط مشتریان را شناسایی و آنها را در فوتر قرار دهید.