پنالتی شدن سایت در گوگل در سئو سایت

سئو سایت:روش های فیک چگونه است؟

سئو سایت:روش های فیک چگونه است؟

 

اغلب مشتریان سئو سایت از موضوعی با عنوان سئو فیک و یا روش های کلاه سیاه سئو با ترس و دلهره صحبت می کنند. روش هایی که در آن سایت پس از قرارگیری در صفحه اول گوگل پس از مدت کوتاه به صفحات عقب برمی گردد و در واقع اصول سئو سایت انجام نگرفته است.

 

 

 

روش های کلاه سیاه سئو

امسی سئو منفی

امسی سئو منفی

 

در روش های کلاه سیاه سئو سایت در کلمه کلیدی مشخصی که کار می شود به یکباره در صفحه اول گوگل قرار می گیرد و پس از مدتی به جایگاه و رنکینگ قبلی خود باز می گردد. تهیه بک لینک های غیر موقت که پس از مدتی برداشته می شوند از جمله مواردی می باشند که در روش های کلاه سیاه سئو قرار می گیرد و به طور موقتی می باشد.

 

ترافیک فیک در سئو

 

ترافیک فیک در سایت نیز می تواند اعتبار را به شما بخشد و به واسط ترافیک و بازدیدی که در سایت خود دارید می توانید اعتبار و تراس را به سایت خود بخشید و این امر موجب می شود که گوگل اعتبار را  به سایت شما بیفزاید اما پس از مدتی که ترافیک از سایت شما برداشته می شود شما افت در سئو سایت را شاهد خواهید بود.