ترافیک سایت در سئو

سئو سایت:نقش ترافیک سایت در روند سئو

سئو سایت:نقش ترافیک سایت در روند سئو

 

 

ترافیک موجود در سایت المانی تاثیرگذار در روند سئو سایت مطرح می شود. در واقع گوگل همواره به دنبال یافتن متریک هایی برای یافتن سایت های معتمد تر می باشد و ترافیک موجود در سایت شما می تواند به دنبال متریکی در تراس بیشتر به سایت شما مطرح شود و در سئو سایت اثرگذار می باشد.

 

 

 

نقش ترافیک در سئو سایت

پارامترهای سئو سایت

پارامترهای سئو سایت

ترافیک در سئو سایت روند اثرگذاری بسیار بالا را دارد زیرا که وجود ترافیک کابران در سایت شما می تواند عنوان نماید که سایت شما معتبر است. هر چه که کاربران بیشتر در سایت شما جستجو و تایم گذارد نشان گر این خواهد بود که کاربرپسندی سایت شما بیشتر است و این عامل فاکتوری خواهد بود که گوگل رنکینگ سایت شما را در مقابل دیگر سایت ها بیشتر نماید و در سئو سایت شما اثرگذاری بیشتری را ایجاد نماید.

 

 

راه های افزایش ترافیک در سئو

افزایش محبوبیت سایت با سئو سایت

حال که نقش و اهمیت ترافیک در سئو سایت بیان شده است می بایست به دنبال راه هایی برای جذب و بدست آوردن ترافیک به سایت خود باشیم تا در سئو سایت خود اثرگذاری مثبت را شاهد باشیم. بدین منظور استفاده از شبکه های اجتماعی ، انتشار بنر در سایت های پرترافیک ، انتشار خبر همراه با لینک در سایت های پرترافیک تمامی مواردی می باشند که در سئو سایت شما اثرگذاری بالا خواهند داشت.