سئو سایت برای گوگل

سئو سایت برای گوگل

سئو سایت برای گوگل امری بسیار ضروری و مهم است و همواره باید برای بهبود این مسئله تمامی سعی خود را انجام دهیم .

 

سئو سایت برای گوگل

سئو سایت برای گوگل

 

 

سئو  برای گوگل

مطمئناً بیشتر افرادی که در گوگل جست و جو می کنند، مایلاً که از صفحه ی اول و از همان ده لینک موجود در صفحه ی اول بازدید و به جست و جوی مطلب مورده نظر بروند، از دیگر صفحات و دیگر لینک های موجود در صفحات دیگر چشم پوشی می کنند.

بر اساس آمار و نتایج:

70% از کاربران در جست و جو گر گوگل حتماً به یکی از 3 سایت اول در نتیجه رتبه بندی ها مراجعه می کنند و از آن ها بازدید و دنباله مطلب مورده نظر خود می گردند.

23% دیگر از کاربران بیشتر از لینک های 3 تا 10 در همان صفحه ی اول جستوجو و به دنبال مطلب مورده نظر می گردند.
و در آخر فقط 7 % از کاربران دیگر به جستوجو در صفحه ی دوم و تا لینک های 20 موجود در گوگل دنبال کننده ی مطلب مورده نظر هستند.

شما نیز باید این موضوع را در نظر بگیرید که، 85% مراجعه کنندگان به گوگل، اگر نتوانند در 20 لینک اول مطلب مورد نظر، نتیجه ی جستوجوی خود را بیابند، جستوجو گر خود را تغییر می دهند و از گوگل به دیگر جستوجوگر ها رجوع می کنند.

گزینه ی قابل توجه دیگر این است که، 33% از کاربران بر این باور هستند که سایت هایی که در صفحه ی اول گوگل هستند از دیگر رقبای خود که در لینک های پایین تر و در صفحات دیگر هستند، بهتر و محتوای با مفهوم تری را دارا هستند.

پس این آمار ها و نتایج اهمیت سئو سایت برای گوگل را نشان می دهد و مطمئناً سایت هایی که افت در رتبه بندی نتایج دارند و یا در لینک های پایینی و حتی در صفحات بعدی هستند، بیشتر مراجعه کنندگان را از دست می دهند.