نصب وب مستر تولز در سئو سایت

سئو سایت: حل مشکل 404 در سئو

سئو سایت: حل مشکل 404 در سئو

 

وجود صفحات 404 در حجم بالا می تواند برای روند سئو سایت شما بسیار تاثیرگذاری منفی داشته باشد. در ابزار وب مستر تولز در قسمت crawl error  بروید و تعداد اررهای را مشاهده کنید. اگر ارر error not found را مشاهده نمودید حال فرصت آن رسیده است که به رفع این ارر اقدام کنید.

 

 

چک ارر 404 در سئو سایت

وب مستر  تولز در سئو سایت

وب مستر تولز در سئو سایت

ابتدا می بایست تعداد صفحات not found  و صفحه 404 خود را بدانید. بدین منظور به ابزار وب مستر تولز وارد شوید و در قسمت crawl error کلیک نمایید تا این صفحه باز شود. در این قسمت می توانید تعداد اررهای خود که از سمت سیستم و یا صفحه 404 است و صفحه not found موجود است را مشاهده کنید . این اررها به صورت مشاهده ارر در دسکتاپ و حالت موبایلی موجود گردیده است.

 

حذف اررهای 404 در سئو

 

حال که تعداد صفحات not found و 404 خود را یافته اید فرصت آن رسیده است که برای رفع این مشکل اقدام نمایید. بر روی بخش not found کلیک نمایید. لیست آدرس صفحاتی که گوگل آنها را پیدا ننموده است مشاهده خواهید نمود. حال قسمت removed url را در وب مستر تولز باز نمایید و در این قسمت آدرس صفحاتی که گوگل 404 زده است و پیدا ننموده است را به واسط این قسمت از دیتابیس گوگل حذف نمایید و پس از درج نمودن آدرس صفحه در این قسمت ، در صفحه crawl error بر روی آن صفحه mark as a fix را کلیک نمایید تا به گوگل بفهمانید که این آدرس صفحه مشکلش حل شده است.