سئو سایت در 30 روز

سئو سایت در 30 روز

می توان سئو سایت در 30 روز را انجام داد ولی باید سایت مورد نظر از همه لحاظ برای این امر آماده شده باشد یا قبلا روی بهینه سازی و سئوی آن کار شده باشد .

سئو در 30 روز

سئو در 30 روز

سئو در 30 روز

سئو در کل فعالیت زمان بری است و نیاز به صبر دارد تا نتیجه دلخواه ما را برساند . این فرایند نیازمند مراحلی است که می بایست روزانه و به صورت مداوم با صبر و حوصه انجام بگیرند .

این نکته بسیار مهم است که در انجام سئو و بهینه سازی صبر کافی را داشته باشیم و همواره از روش اصولی برای این امر استفاده نماییم . اگر بخواهیم طبق اصول و معیار های الگوریتم های گوگل سایت خود را سئو نماییم بدون شک این امر زمان بر خواهد بود .

سئو در 30 روز

سئو در 30 روز

اما عده ای برای زودتر به نتیجه رسیدن روش هایی را به کار می برند و به نوعی می خواهند گوگل و الگوریتم های آن را دور بزنند . شاید ابتدا این طور به نظر برسد که این روش ما را زود تر به نتیجه می رساند ، اما پس از مدت کوتاهی مشاهده خواهیم کرد که سایت ما از سمت گوگل جریمه شده و جایگاه آن تنزل پیدا کردده است .

اگر به دنبال سئو سایت در 30 روز هستید بهتر است سایت خود را کاملا مطابق با معیار های گوگل طراحی نمایید تا به نوعی چند قدم در این امر جلو بیفتید.