انتخاب کلمه کلیدی در سئو سایت

سئو سایت: سنجش سختی کلمه کلیدی

سئو سایت: سنجش سختی کلمه کلیدی

 

 

در پروژه سئو سایت مهم است که بدانید سختی کلمات کلیدی مختلف که مرتبط به حوزه سایت شما است چه میزان است. کلمات کلیدی های مختلف سختی و نیز میزان کلیک متفاوتی دارند که پیش از استارت پروژه سئو سایت می بایست اطلاعاتی در این خصوص داشته باشید.

 

 

 

سختی کلمه کلیدی در سئو

کلمات کلیدی مختلف سختی متفاوت دارند. بدین معنا که سختی کلمه کلیدی سئو سایت با طراحی سایت یکسان نمی باشد. هرچه رقابت و سایت های بیشتری در زمینه ای باشد پس در نتیجه شما با سختی بیشتری برای انجام سئو در آن کلمه کلیدی مواجه خواهید شد.

 

میزان کلیک کلمات کلیدی در سئو

میزان کلیکی که توسط کاربران می شود در کلمات کلیدی مختلف، با هم متفاوت می باشد. برای مثال میزان کلیکی در که در کلمه کلیدی سئو سایت توسط کاربران انجام می شود با کلمه کلیدی طراحی سایت یکسان نمی باشد.

زمان در کلمه کلیدی در سئو

 

سئو سایت

سئو سایت

seo-mc-site-otimization-analysis

seo-mc-site-otimization-analysis

زمان انجام پروژه های سئو بسته به کلمه کلیدی و سختی که کلمه کلیدی دارد متفاوت می شود. شاید بتوان پروژه سئو در کلمه کلیدی خاصی را در تایم یک ماه انجام داد و در مقابل سئو در کلمه کلیدی دیگری را در تایم شش ماهه می بایست انجام داد.