سئو سایت وردپرس خبری

سئو سایت وردپرس خبری

سئو سایت ورد پرس خبری که به منظور از این کلمه serch engine optimizathonاست که کلمه ای به معنی Seoبرای بهینه کردن سایت خود در موتور های جست و جوی گوگل فعال میشود.

سئو به معنای دستگاری موتورهای گوگل و فریب موتورهای جست و جو گیر است که با روش های بد اخلاقی نیست بلکه موتورهای جست وجو گر برای کمک به ما برای بهبود پیدا کردن سایت ما در قسمت جست و جو کاربران کمک میکند که سایت استانداردی را داشته باشیم.

سئو میشود گفت که مجموعه ای از تغییر استراژیکی وب سایت ها دانست. سئو برای افزایش اهمیت آن در نتایج جستجو پردازد. سئو را میتوان گفت یک روش بسیار تاکتیکی و استراژیکی برای بهینه سازی کردن یک سایت است.

سئو یک راه و روش بسیار ساده نیس چرا که هر روز به این کار ادامه و آن را نباید ترک نکنی چرا که سایت مورد نظر شما امتیاز کم تر دریافت کرده و در صفحه ی اول گوگل نمی آید دلیل سخت بودن سئو پیاده سازی در یک سایت به راحتی انجام نمیگیرد و نیاز مند به دانش و علم و پیش زمینه ای و همچنین صبر داشته باشید.

موتورهای جست و جو گر غیر قابل پیش بینی در رتبه بندی است دلیلش تغییر دادن الگوریتم است.مهندسین سئو یکی از وظیفه ی مهم آن بروز کردن و نگه داشتن اطلاعات خود در این زمینه است. سئو سایت یا بهینه سازی کردن یکی از وظیفه های اصلی یک سئو کار است.

یکی از راه های سئو کار باید مهم ترین معیار ها را در سایت خود رعایت و پیاده سازی کند تا سایت بهینه و در آخر امتیاز خوب توسط موتورهای جست و جو گر قرار گیرید.

تاریخچه سئو

در اواسط 1990اولین موتور های جست و جو کار خود را آغاز کرد و بعضی ها از محبوب ترین آن ها yahooبود.در آن زمان مردم موتورهای جست و جو را به دید یک لیست فهرست شده نگاه می کردند که همانند صفحه زرد و آبی و سًو در آن زمان بر حسب حر های الفبای فارسی انجام می شد.