سئو سازی سایت

سئو سایت و اثرات بلند مدت بک لینک ها

سئو سایت و اثرات بلند مدت بک لینک ها

 

 

در پروسه بک لینک سازی در روند سئو سایت همواره گفته می شود که بک لینک ها ارزشمندی بالا و اثرگذاری بالا در سئو سایت می گذارد. اما این سوال همواره مطرح می شود که بک لینک ها چه زمانی پس از درج اثرگذاری می نماید.

 

 

 

اثرگذاری بک لینک چه زمانی در سئو خواهد بود؟

 

 

اینکه بخواهید اثرگذاری بک لینک را پس از مدتی معین تصمین نماییم غیر ممکن خواهد بود. حتی گفتن این جمله که بک لینک از این سایت می تواند در روند سئو سایت اثرگذار باشد نیز صحیح نمی باشد. الگوریتم پنگوئن گوگل بک لینک های سایت شما را مورد آنالیز قرار می دهد و متریک های اثرگذاری را تعریف نموده است که به واسط آن اثرگذاری را در بک لینک نمایش می دهد.

 

اشتراک گذاری محتوا در سئو

اشتراک گذاری محتوا در سئو

 

زمان اثرگذاری بک لینک چه زمانی است؟

 

 

بک لینک ها گاها پس از مدت زمانی اثرگذاری خود را نشان می دهد. ممکن است شما بک لینک های بسیاری را تهیه نموده باشید و در همان لحظه اثرگذاری را مشاهده ننمایید. ماندگاری بک لینک و نیز روندی که شما در بک لینک سازی اجرا می نمایید می تواند در گذر زمان اثرگذاری را در روند سئو سایت نشان دهد.