تاثیر سئو در بک لینک

سئو سایت و اثر عمر بک لینک ها

سئو سایت و اثر عمر بک لینک ها

 

 

اینکه عمر بک لینک های ما چه میزان می باشد در روند سئو سایت و پروسه بهینه سازی سایت اثرگذار می باشد. در واقع بک لینک های قدیمی که در سایت های معتبر گذاشته اید می تواند در روند سئو سایت اثرگذاری بالایی می تواند برای سئو سایت شما داشته باشد.

 

 

 

 

سئو سایت و عمر بک لینک

 

 

عمر بک لینک ها در سایت های مختلف اگر بیشتر می باشد می تواند اثرگذاری بیشتری در روند سئو سایت داشته باشد. اگر بک لینک های دائمی و قدیمی داشته باشید این می تواند ملاکی بر اعتبار سایت شما باشد. در واقع الگوریتم پنگوئن گوگل عمر بک لینک ها را نیز مورد اثرگذاری قرار می دهد. در پروژه های سئو بسیار دیده شده است که سایت هایی که بک لینک های معتبری برایش تهیه می گردد پس از مدتی روند بسیار مثبتی در سئو سایت خواهند داشت. طبق تجربه از پروژه های سئو دیده می شود که زمانی که بک لینک های معتبر تهیه می شود پس از مدتی برای مثال ظرف یک ماه یا دو ماه بعد از درج بک لینک تاثیرگذاری در روند سئو سایت مشاهده می شود و در همان زمان تاثیری در روند سئو سایت مشاهده نمی شود. این نکته می تواند ملاک بودن عمر بک لینک را نشان دهد.

 

اشتراک گذاری محتوا در سئو

بک لینک های قدیمی در سئو سایت

 

 

عمر بک لینک ها و نیز عمر محتوا در روند سئو سایت مهم و اثرگذار می باشند. بک لینک ها فاکتوری اثرگذار در روند سئو سایت می باشد که خود از المان های تاثیر پذیر بسیاری تشکیل شده است.