سئو

سئو سایت و ادیت های درونی سایت

سئو سایت و ادیت های درونی سایت

 

 

 

اگر تجربه های پروژه های سئو سایت را داشته باشید خواهید دید که گاها با کوچک ترین تغییری ، شما در رنکینگ و سئو سایت خود تغییرات و یا گاها نوسانی را مشاهده می کنید.در ادامه در خصوص این موضوع در سئو سایت و ادیت هاو تغییرات در درون سایت خواهیم پرداخت.

 

 

 

تغییر قالب و تغییرات سئو

 

 

اگر سئو سایت خود را در دست داشته باشید و بخواهید تغییر قالب انجام دهید شاید این ترس برایتان پیش آید که با تغییر قالب شاید در رنکینگ و سئو سایت تغییر یابد. در واقع باید گفت که با تجربه ای که در پروژه های سئو دیده شده است باید گفت در برخی تغییر پوسته و قالب ها ما نوسان و یا تغییر رنکینگ را خواهیم دید.گاهی این نوسان و تغییرات در موقعیت سئو در طی چند روز ، چند هفته و یا چند ماه به موقعیت قبلی در سئو باز می گردد. نوع کدنویسی و سورس قالب اگر سنگین باشد یکی از عواملی می باشد که این تغییرات منفی را در سئو سایت به وجود می آورد.

بهینه سازی و سئو سایت

بهینه سازی و سئو سایت

 

تغییرات کدنویسی و سئو

 

گاهی ممکن است به دلایلی بخواهید کدهایی و خط کدنویسی را به سورس کد سایت خود بیفزایید. این تغییرات در کدنویسی می تواند به صورت مثبت و یا منفی در سئو سایت خود را نشان دهد. برای مثال ممکن است متاتگ های جدید را به سورس کد خود بیفزایید.