الگوریتم پنگوئن 4 در سئو

سئو سایت و پنگوئن

سئو سایت و پنگوئن

برای انجام سئو در پنگوئن باید کاملا با این الگوریتم گوگل آشنایی داشته باشیم. پنگوئن یکی از الگوریتم های مشهور گوگل است

سئو سایت و پنگوئن

الگوریتم پنگوئن 4 در سئو

الگوریتم پنگوئن 4 در سئو

که همیشه محاسبات سئو کارانی را که عادت کرده اند به روش های قبلی اکتفا کرده و کارهای خود را انجام دهند به هم یخته و آنها را با مشکل مواجه می کند.گوگل دیگر به سرعت الگوریتم های خود را تغییر می دهد و این امر باعث می شود که فرایند سئو ماهانه یا حتی به صورت هفتگی تغییر کند و سئو کاران نتوانند به راحتی بر این الگوریتم ها مسلط شده و به انجام فرایند بهینه سازی بپردازند.زیرا تا بخواهیم به الگوریتم های جدید مسلط شده و روشی برای استفاده از این الگوریتم ها بیابیم این الگوریتم ها تغییر پیدا کرده و تمامی تلاش ما به هیچ تبدیل میشود.سئو در پنگوئن در 2 مهر ماه دچار تغییراتی شد و گوگل خبر از الگوریتم های جدید پنگوئن داد و رسما اعلام کرد که نسخه جدید الگوریت های پنگوئن در فرایند رتبه بندی اعمال شده است. یکی از ویژگی های این الگوریتم جدید فعایت در لحظه است و دیگر اطلاعات توسط ربات ها جمه نمیشود که پس از مدتی در الگوریتم محاسبه و بعدا تغییرات اعمال شود.بلکه در لحظه رتبه ها تغییر پیدا کرده و آثار منفی و مثبت بک لینک ها در همان لحظه آشکار می شود. یکی دیگر از ویژگی های این الگوریتم این است با شاخص های اسپم رتبه صفحه کاهش پیدا کرده و در این جا نیز دوباره اثرات منفی لینک های بد نمایان می شود. بنابر این برای انجام سئو در پنگوئن باید تمامی این معیار ها را در نظر بگیریم و به صورت روزانه از الگوریتم ها و تغییرات آن با خبر شویم