پیج رنک در سئو سایت

سئو سایت و پیج رنک

سئو سایت و پیج رنک

پیج رنک گوگل page rank واژه منسوخ شده در سئو سایت که برخی افراد هنوز هم آن را عاملی اثرگذار می شناسند اما در حقیقت امر گوگل دیگر پیج رنک را فاکتوری اثرگذار در سئو سایت و بهینه سازی سایت نمی شناسد و در مقابل آن واژه ای به عنوان تراس رنک را معنا دهی نموده است. پیج رنک page rank عددی بین 0 تا 10 بوده است که گوگل براساس متریک های به سایت ها اختصاص می دهد. در ادامه به تشریح متریک های اثرگذار در پیج رنک خواهیم پرداخت و نیز اینکه چرا دیگر پیج رنک page rank به عنوان فاکتوری اثرگذار در سئو سایت شناخته نمی شود.

پیج رنک page rank گوگل چیست؟

گوگل در گذشته به منظور رنکینگ سایت ها از عنوانی به نام پیج رنک استفاده می نمود که به سایت ها براساس اعتبار و نیز المان های دیگر عددی را بین بازده 0 تا 10 اختصاص می داد. عمر دامنه و عمر سایت به عنوان متریکی در پیج رنک بوده است بطوریکه بسیاری از سایت های قدیمی پیج رنک بالایی را به خود اختصاص دادند.

سئو سایت و پیج رنک

سئو سایت و پیج رنک

پیج رنک و سئو سایت

با اهمیت یافتن پیج رنک در سئو سایت بسیاری از سایت ها به دنبال دامنه های قدیمی رنک دار بودند تا خریداری نمایند تا به واسط آن در سئو سایت جایگاه بهتری داشته باشند و این امر موجب شد که گوگل پیج رنک را متریک مناسبی برای قدرت سئو سایت ها نداند. هرچه عمر دامنه ای بیشتر بود پیج رنک page rank بالاتری داشت و به موجب آن در سئو سایت قدرت بیشتری داشت. بنابراین گوگل به دنبال بهبود متریک خود با عنوان تراس رنک برآمد. در تراس رنک پروفایل عملکردی سایت مورد آنالیز قرار می گیرد و به اعتباردهی می پردازد. در واقع در تراس رنک نقش عمر سایت بسیار کم رنگ تر از پیج رنک page rank درآمد که متریک مناسبی برای رنکینگ سایت ها بود.