انتخاب کلمه کلیدی در سئو سایت

سئو سایت و چگونه چگالی کلمه کلیدی را رعایت کنید

سئو سایت و چگونه چگالی کلمه کلیدی را رعایت کنید

 

 

اینکه شما در محتوا چگالی کلمه کلیدی و استفاده از کلمه کلیدی را در سئو سایت خود رعایت کنید بسیار حائز اهمیت می باشد. گوگل محتوای موجود در صفحات سایت ها را ایندکس می کند و هر صفحه که شما ایجاد می کنید در پایگاه داده گوگل ذخیره می گردد.

 

 کلمه کلیدی در سئو سایت

seo-banner-offpage-onpage-site-optimization

seo-banner-offpage-onpage-site-optimization

 

پایه ترین اصول سئو سایت ، رعایت چگالی کلمه کلیدی می باشد. اگر شما می خواهید با کلمه کلیدی ، عبارت کلیدی و یا سوالی در نتایج جستجو قرار بگیرید پس ابتدا باید به این سوال پاسخ دهید که ایا صفحه ای بدین عنوان و تیتر در صفحات سایت خود منتشر کرده اید؟ برای مثال اگر شما می خواهید با عبارت “بهینه سازی تصاویر در سئو سایت “در نتایج جستجو قرار گیرید پس حتما بایستی صفحه ای بدین عنوان و تیتر در سایت خود داشته باشید و یا این کلمه کلیدی را در صفحه ای از سایت خود منتشر نموده باشید.

 

 

چگالی کلمه کلیدی در سئو سایت

 

زمانی که شما از کلمه کلیدی بیشتر استفاده می کنید پس می توانید اهمیت بیشتری که این کلمه کلیدی در سایت شما دارد را نشان دهد. سعی کنید برای اینکه ارتباط بیشتر سایت خود را با آن کلمه کلیدی مشخص خود نشان دهید و استفاده بیشتر و نیز در نظر گرفتن چگالی بیشتری از این کلمه کلیدی می تواند کمک بسیاری به روند سئو سایت شما نماید. استفاده از کلمه کلیدی را در محتوا ، تیترها ، آدرس صفحات فراموش نکنید و استفاده بسیاری از این موضوع نمایید تا ارتباط خود را با آن کلمه کلیدی بیشتر نمایش دهید و جایگاه سئو سایت قوی تری را برای خود کسب نمایید.