google webmaster اموزش کامل

google webmaster اموزش کامل

google webmaster اموزش کامل

سئو و اندکس های صفحات سایت

که یکی از مهمترین کارهای است که کاربران و صاحبان سایت را به خود درگیر کرده است اندکس صفحات است که این موضوع هموراه به چندین صورت قابل قابل انجام می باشد.

1-به صورت دستی

2-به صورت اتوماتیک به وسیله

در مرحله اول که بصورت دستی می باشد ما از طریق گوگل وب مستر google webmaster می باشد که باید این را در نظر داشته باشیم که از این روش هماهنگ سیستم های وب مستری نکاتی مد نظر باید قرار داده شود که در گوگل وب مستر و سدو واندکس های سایت ما در قسمت اندکس است که این روش هم زمان کمتری و هم برای سایت ما بهتر است زیرا که با این روش شما به گوگل نشان می دهید که سایت شما یک سایت زنده می باشد و بر روی آن کار انجام می شود و نشان میدهد که بایستی هر روز به ان سر بزند.

google webmaster اموزش کامل

google webmaster اموزش کامل

google webmaster اموزش

 

در روش دوم که به وسیه خود گوگل و یا سایت های که بعنوان جستجو در این زمینه فعالیت دارند عمل می کند google webmaster اموزش کامل که زمان متوسط بابت این 5-7 روز می باشد تا متنی که شما در سایت خود بارگذاری کرده اید را گوگل شناسایی و ان را در صفحات خود نشان بدهد.

این روش بعلت اینکه زمانی زیادتری نسبت به اتوماتیک است.