• پلن برنزی
 • 500 هزار تومان
  بهینه سازی کلی سایت
 • تنظیمات پیکربندی سایت
 • تنظیمات سرعت سایت
 • بررسی عناوین و تیترهای داخلی
 • آنالیز محتوا
 • پلن نقره ای
 • 1 میلیون تومان
  بهینه سازی برای کلمه کلیدی متوسط
 • تنظیمات پیکربندی
 • تنظیمات سرعت سایت
 • بررسی عناوین و تیترهای داخلی
 • آنالیز محتوا
 • پلن طلایی
 • 2 میلیون تومان
  سئو برای کلمه کلیدی سخت
 • تنظیمات پیکربندی
 • تنظیمات سرعت سایت
 • بررسی عناوین و تیترهای داخلی
 • آنالیز محتوا