سئو سایت و بک لینک

بک لینک یا همان لینک سازی خارجی جزو جدانشدنی از پروسه سئو سایت می باشد و این امر که بدون ایجاد بک لینک سئو سایت را انجام می دهیم جمله ی صحیحی نمی باشد زیرا که گوگل برای نمایش سایت شما در صفحه اول در کلمات کلیدی سخت و نسبتا سخت نیاز به اعتماد و تراس دارد و بک لینک ها یا همان لینک های خارجی این اعتماد را به گوگل می دهند که به سایت شما اعتماد کنند.

سئو سایت بهینه سازی سایت ام.سی سئو بک لینک

اثربک لینک در سئو

بک لینک ها به راستی چه اثری در پروسه سئو سایت دارند. در پاسخ باید گفت که علاوه بر متریک های داخلی سایت مانند محتوا و عنوان مناسب ، متریک های خارجی نیز موجب اعتباربخشی به سایت شما خواهند شد که در تاثیری بیشتر از اصول داخلی سایت عمل می نمایند. شاید اگر بخواهیم آنالیزی از درصد اهمیت متریک ها قرار دهید بتوان گفت که 40% المان های درونی سایت و 60% المان های بیرونی سایت در روند سئو سایت موثر خواهند بود.

تولید بک لینک در سئو وب سایت

حال با توجه به اهمیت تولید بک لینک بهترین استراتژی برای ایجاد بک لینک چگونه خواهد بود. باید گفت بهترین فرمت لینک سازی و ایجاد بک لینک در روالی مداوم و پیوسته می باشد همان طور که توصیه می شود که زنده بودن سایت را با تولید محتوای مداوم بیان نمایید. این لینک سازی مداوم می تواند در قالب انتشار محتوا در فروم ها ، شبکه های اجتماعی ، انتشار خبر ، درج لینک در سایت های دایرکتوری ، درج لینک در سایت های دیگران ، درج لینک تصویری و غیره انجام پذیرد. البته باید توجه نمایید که این لینک ها هم بصورت فالو و هم بصورت نوفالو باشند. اگر چه اهمیت و اثرگذاری لینک فالو بیشتر می باشد و انتقال دهنده اعتبار به سایت شما در پروسه سئو سایت می شوند اما باید بدانید که لینک های نوفالو که در شبکه های اجتماعی و فروم ها درج می گردند به نوعی آورنده ترافیک به سایت شما خواهند بود و به عنوان فاکتوری مثبت در پروسه بهینه سازی سایت شما شناخته می گردند. نکته دیگر در خصوص anchor text استفاده شده در لینک ها می باشد. کلمات کلیدی سایت خود را در نظر داشته باشید و در این راستای کلمات روی لینک ها را انتخاب نمایید. البته باید این نکته را نیز بدانید که اگر تمامی لینک های شما به واسط یک کلمه کلیدی باشد در واقع نوعی فرمت غیرطبیعی لینک سازی و تولید بک لینک خواهد بود که اثر منفی خواهد داشت و شاید بازاریابی محتوا که با انتشار محتوا در شبکه های اجتماعی و فروم ها انجام می شود نوعی فرمت طبیعی به ساختار تولید بک لینک شما در پروسه سئو سایت خواهد داد.